Overbygning
Aldersgruppe: Fra 10 år    Pris: 1.500,- kr. pr. år    Antal pladser: 16

Holdet er for de mest øvede elever i Fredensborg Balletten.
Tilmelding til hold 4 er en forudsætning for deltagelse på dette hold.

Der vil blive undervist i moderne og klassisk ballet.
Niveauet er højt og eleverne er meget fokuseret.

Dette hold deltager i Store Balletskoledag på Det Kongelige Teater
samt i konkurrencen Den Danske Balletpris.

Det er instruktørerne i Fredensborg Balletten som afgør om man er klar
til at rykke op på dette hold.

Der vil ca. 1 gang om måneden være lørdags-træning og derudover må der
forventes ekstra træning i forbindelse med forestillinger.
Der vil enkelte gange komme eksterne instruktører til lørdags-træningen.

Der må forventes egenbetaling til deltagergebyrer samt til dragter.


Torsdag 16:15-17:55
Fredensborg Skole, Bennediktevej, Bygning C, Hal B.